Cancer Cell

Cancer Cell

Cell Press

http://www.cancercell.org/

placený přístup, po roce zdarma, archiv Vol.1 2002-

onkologie, patologie

  • Nakladatel: Cell Press
  • Místo vydání: Cambridge
  • Rok vydání: 2002-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 1535-6108
  • ISSN (online): 1878-3686
  • Impakt faktor: 23.523
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: lymfomy; zhoubné nádory