Cancer Cytopathology

Cancer Cytopathology

American Cancer Society, American Society of Cytopathology

http://onlinelibra...02/(ISSN)1934-6638

placený přístup, po roce zdarma, archiv Vol.81 1997-

onkologie, cytologie

  • Nakladatel: Wiley InterScience a Wiley-Blackwell
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 1997-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1934-6638
  • ISSN (online): 1097-0142
  • Impakt faktor: 3.354
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory