Cancer Epidemiology

Cancer Epidemiology

The International Journal for Cancer Epidemiology, Detection and Prevention; elektronický časopis

http://www.cancerepidemiology.net/

placený přístup, výběrové články zdarma, navazuje na Cancer Detection and Prevention (1525-1500, archiv 2002-)

epidemiologie, onkologie

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: Amsterdam
  • Rok vydání: 2009-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1877-7821
  • Impakt faktor: 2.711
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: epidemiologie; zhoubné nádory