Cancer Gene Therapy

Cancer Gene Therapy

The Journal of Cancer Gene and Cellular Therapies

http://www.nature.com/cgt/

placený přístup, 1999-2007 zdarma, archiv Vol.6 1999-

onkologie, terapie

  • Nakladatel: Nature Publishing Group
  • Místo vydání: Norwalk, London
  • Rok vydání: 1994-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0929-1903
  • ISSN (online): 1476-5500
  • Impakt faktor: 2.416
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory