Cancer Journal

Cancer Journal

The official journal of the American Radium Society

http://www.journalppo.com/

Placený přístup, vybrané texty zdarma, online archiv Vol. 8 2002-

onkologie

  • Nakladatel: Jones and Bartlett Publishers a Lippincott Williams & Wilkins
  • Místo vydání: Sudbury, Philadelphia
  • Rok vydání: 1995-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1528-9117
  • ISSN (online): 1540-336X
  • Impakt faktor: 4.237
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory