Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Cancer Medicine

Cancer Medicine

-

http://onlinelibra...02/(ISSN)2045-7634

Wiley Open Access

  • Nakladatel: Wiley-Blackwell
  • Místo vydání: USA
  • Rok vydání: 2012-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 2045-7634
  • Impakt faktor: 2.500
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory