Cancer Prevention Research

Cancer Prevention Research

-

http://cancerpreve...rg/content/by/year

Placený přístup, vybrané texty zdarma

  • Nakladatel: American Association for Cancer Research
  • Místo vydání: Philadelphia
  • Rok vydání: 2008-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1940-6207
  • Impakt faktor: 4.444
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: prevence; zhoubné nádory