Chest

Chest

Official publication of the American College of Chest Physicians

http://www.chestjournal.org/

Placený přístup, archiv online Vol.1 1935-, online verze 1999-

pneumonologie, kardiorespirační nemoci, transplantace,

  • Nakladatel: American College of Chest Physicians
  • Místo vydání: Chicago
  • Rok vydání: 1949-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 0012-3692
  • ISSN (online): 1931-3543
  • Impakt faktor: 7.483
  • Upozornit známého na časopis