Current Oncology

Current Oncology

-

http://www.current-oncology.com

elektronická verze - online archiv Vol. 12, 2005, No. 4  -

onkologie solidních nádorů

  • Nakladatel: MULTIMED Inc
  • Místo vydání: Toronto
  • Rok vydání: 1994 -
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1198-0052
  • ISSN (online): 1718-7729
  • Impakt faktor: 1.785
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory