Current Opinion in Oncology

Current Opinion in Oncology

-

http://www.co-oncology.com/

Placený přístup, vybrané texty zdarma, archiv Vol.1 1989-, online verze Vol.11 1999-

leukemie, zhoubné nádory plic a mediastina, endokrinní nádory, nádory kožní, CNS

  • Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 1989-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1040-8746
  • ISSN (online): 1531-703X
  • Impakt faktor: 4.466
  • Upozornit známého na časopis