Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Electronic Journal of Oncology

Electronic Journal of Oncology

elektronický časopis, součást Bulletin du Cancer (ISSN 0007-4551)

http://www.jle.com...ne/bdc/sommaire.md

zdarma

onkologie, léčiva,

Klíčová slova: léčiva; zhoubné nádory