European Journal of Cancer Prevention

European Journal of Cancer Prevention

The official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP)

http://www.eurjcancerprev.com/

Placený přístup, výběrové plné texty zdarma, online archiv Vol.1 1991-

epidemiologie, histopatologie, genetika, biochemie, molekulární biologie, mikrobiologie, klinická medicína, vzdělávání

  • Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 1991-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 0959-8278
  • ISSN (online): 1473-5709
  • Impakt faktor: 3.031
  • Upozornit známého na časopis