European Journal of Surgical Oncology (EJSO)

European Journal of Surgical Oncology (EJSO)

The journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology

http://www.science...e/journal/07487983

Placený přístup, online archiv Vol. 21 1995-,online verze 2005-

onkologie, chirurgie

  • Nakladatel: Academic Press; Elsevier Science a W.B. Saunders
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 1985-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0748-7983
  • ISSN (online): 1532-2157
  • Impakt faktor: 3.009
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: chirurgie; zhoubné nádory