Expert Review of Anticancer Therapy

Expert Review of Anticancer Therapy

-

http://www.future-drugs.com/loi/era

Placený přístup, online archiv Vol.1 2001-, online verze 2005-

chemoterapie, biologická léčba, vakcinace, biomarkery, diagnostika, léčebná doporučení, urologie, zhoubné nádory prsu, hematoonkologie, gastrointestinální nádory, kožní nádory

  • Nakladatel: Expert Reviews Ltd a Future Drugs Ltd.
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 2001-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1473-7140
  • Impakt faktor: 2.249
  • Upozornit známého na časopis