Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.

Frontiers of Radiation Therapy and Oncology

Frontiers of Radiation Therapy and Oncology

-

http://content.kar...rchWhat=bookseries

Placený přístup, online obsah Sbírky 1968-, 1968-, online abstrakt 1996-, poslední 2011

onkologie, radioterapie

Klíčová slova: radioterapie; zhoubné nádory