Gastric Cancer

Gastric Cancer

An official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association

http://springerlin...75704e7d8&pi=0

Placený přístup, po roce zdarma, online archiv Vol.1 1998-

karcinom žaludku, chirurgie, patologie, radioterapie

  • Nakladatel: Springer
  • Místo vydání: Tokyo
  • Rok vydání: 1998-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 1436-3291
  • ISSN (online): 1436-3305
  • Impakt faktor: 3.719
  • Upozornit známého na časopis