Haematologica

Haematologica

Ferrata Storti Foundation, European Hematology Association

http://www.haematologica.org/

Plné texty zdarma, obsahuje i články publikované pouze on-line, online archiv a verze Vol.79 1994-

hematoonkologie, experimentální medicína

  • Nakladatel: Ferrata Storti Foundation
  • Místo vydání: Roma
  • Rok vydání: 1920-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 0390-6078
  • ISSN (online): 1592-8721
  • Impakt faktor: 5.814
  • Upozornit známého na časopis