Hematological Oncology

Hematological Oncology

-

http://www3.inters...cgi-bin/jtoc/3182/

Placený přístup, online archiv Vol. 1 1983-, od 2011 pouze online verze

hematologie, oncologie, leukemie, lymfomy, transplantace   kostní dřeně, Hodgkinova choroba, myelom, myelodysplastický syndrom, hematopoéza, lymfopoéza, kmenové buňky, cytogeneze

  • Nakladatel: John Wiley and Sons a Wiley-Blackwell
  • Místo vydání: Chichester
  • Rok vydání: 1983-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 0278-0232
  • ISSN (online): 1099-1069
  • Impakt faktor: 3.084
  • Upozornit známého na časopis