Interní medicína pro praxi

Interní medicína pro praxi

Sdružení ambulantních internistů

http://www.internimedicina.cz/

Plné texty zdarma 1999-dosud (po 3 měsících)

interní medicína

  • Nakladatel: Solen, sr.o
  • Místo vydání: Březsko
  • Rok vydání: 1999-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1212-7299
  • ISSN (online): 1803-5256
  • Upozornit známého na časopis