Investigational New Drugs

Investigational New Drugs

-

http://link.springer.com/journal/10637

Placený přístup, vybrané plné texty zdarma v rámci projektu  Open Access, online archiv Vol.1 1983-, online verze No.6/2005-

toxikologie, farmakologie, klinická onkologie, farmacie, biostatistika

  • Nakladatel: Springer
  • Místo vydání: Dordrecht
  • Rok vydání: 1983-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 0167-6997
  • ISSN (online): 1573-0646
  • Impakt faktor: 2.919
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: léčiva; toxicita