Japanese Journal of Clinical Oncology

Japanese Journal of Clinical Oncology

Gan Kenkyu Shinkokai, Foundation of Clinical Oncology. Japonsko

http://jjco.oupjournals.org/

Plné texty po 3 měsících a vybrané texty zdarma, online archiv Vol.1 1971-, online verze 1997-

multidisciplinární časopis pro klinické onkology; klinické studie, epidemiologie, genetika, chirurgie, výzkum, paliativní péče

  • Nakladatel: Keigakul Publishing Company
  • Místo vydání: Tokyo
  • Rok vydání: 1971-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 0368-2811
  • ISSN (online): 1465-3621
  • Impakt faktor: 2.016
  • Upozornit známého na časopis