Journal of Carcinogenesis

Journal of Carcinogenesis

-

http://www.carcinogenesis.com/browse.asp

Plné texty všech článků zdarma v rámci projektu OpenAccess listopad 2002 - dosud

karcinogeneze, genetika, výživa, epidemiologie,

  • Nakladatel: BioMed Central Ltd
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 2002-
  • Periodicita: různá
  • ISSN (print): 0974-6773
  • ISSN (online): 1477-3163
  • Impakt faktor: 2.318 (2011)
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: epidemiologie; karcinom