Journal of Clinical Oncology

Journal of Clinical Oncology

Official Journal of the American Society for Clinical Oncology

http://www.jco.org/

Placený přístup, po roce zdarma, online archiv Vol.1 1983-, online verze 1999-

onkologie, onkohematologie, chemoterapie, radioterapie, chirurgická léčba nádorových onemocnění

  • Nakladatel: American Society of Clinical Oncology
  • Místo vydání: Alexandria
  • Rok vydání: 1983-
  • Periodicita: 36x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 0732-183X
  • ISSN (online): 1527-7755
  • Impakt faktor: 18.428
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory