Journal of Hematology and Oncology

Journal of Hematology and Oncology

elektronický zdroj

http://www.jhoonline.org

Částečně placený přístup, plné texty zdarma v rámci projektu Open Access

  • Nakladatel: BioMed Central Ltd
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 2008-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1756-8722
  • ISSN (online): 1756-8722
  • Impakt faktor: 4.812
  • Upozornit známého na časopis