Journal of Surgical Oncology

Journal of Surgical Oncology

od 2004 absorboval Seminars in surgical oncology (1098-2388)

http://onlinelibra...02/(ISSN)1096-9098

Placený přístup, archiv online Vol.1 1969-,

chirurgie, onkologie

  • Nakladatel: Wiley-Blackwell a Wiley-Liss
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 1969-
  • Periodicita: 16x/rok a různá
  • ISSN (print): 0022-4790
  • ISSN (online): 1096-9098
  • Impakt faktor: 3.244
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: chirurgie; zhoubné nádory