Journal of Thoracic Oncology

Journal of Thoracic Oncology

Official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer

http://www.jto.org/

Placený přístup, po roce a vybrané texty zdarma, online archiv Vol.1 2006-

onkologie, zhoubné nádory plic, hrudní

  • Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins
  • Místo vydání: Philadelphia
  • Rok vydání: 2006-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 1556-0864
  • ISSN (online): 1556-1380
  • Impakt faktor: 5.282
  • Upozornit známého na časopis