Leukemia Research

Leukemia Research

MDS Foundation

http://journals.el...com/periodicals/lr

Placený přístup, online archiv Vol.19 1995-, online verze 5/1998-

leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom, hematoonkologie

  • Nakladatel: Elsevier Science a Pergamon
  • Místo vydání: Oxford
  • Rok vydání: 1985-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0145-2126
  • Impakt faktor: 2.351
  • Upozornit známého na časopis