Leukemia

Leukemia

Official journal of the Leukemia Society of America and the Leukaemia Research Fund

http://www.nature.com/leu/index.html

Placený přístup, online archiv Vol.11 1997- 5 let před aktuálním rokem zdarma, online verze 2000-

onkogeneze, kmenové buňky, leukémie, 

  • Nakladatel: Nature Publishing Group
  • Místo vydání: Basingstoke
  • Rok vydání: 1987-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0887-6924
  • ISSN (online): 1476-5551
  • Impakt faktor: 10.431
  • Upozornit známého na časopis