Lung Cancer

Lung Cancer

The Official Journal of International Association for the Study of Lung

http://journals.el...m/periodicals/lung

Placený přístup, online archiv Vol.1 č.1/1985-, online verze No.8/1997-

prevence, epidemiologie, etiologie, patologie, chirurgie, chemoterapie, radioterapie, zhoubné nádory plic

  • Nakladatel: Elsevier Ireland LTD a Elsevier Science
  • Místo vydání: Amsterodam
  • Rok vydání: 1977-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0169-5002
  • Impakt faktor: 3.958
  • Upozornit známého na časopis