Medical Oncology

Medical Oncology

navazuje na Medical Oncology and tumor pharmacotherapy (0736-0118)

http://www.springe...logy/journal/12032

Placený přístup, archiv online Vol.1 1984-

výzkum, hematoonkologie, onkologie, imunologie, patogeneze, léčba

  • Nakladatel: Humana Press
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 1984-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1357-0560
  • ISSN (online): 1559-131X
  • Impakt faktor: 2.634
  • Upozornit známého na časopis