Molecular Carcinogenesis

Molecular Carcinogenesis

-

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291098-2744

Placený přístup,online archiv Vol.1 1988-, online verze vol.30, 2001, č.4-

karcinogeneze, onkologie, molekulární biologie

  • Nakladatel: Wiley-Blackwell a Wiley-Liss
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 1988-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0899-1987
  • ISSN (online): 1098-2744
  • Impakt faktor: 4.808
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory