Molecular Oncology

Molecular Oncology

Elsevier vydává pro Federation of European Biochemical Societies

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15747891

Placený přístup, rok po vydání zdarma, online archiv Vol. 1 2007 -

molekulární onkologie, genetika, biologie

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: Amsterodam
  • Rok vydání: 2007 -
  • Periodicita: 8x/rok
  • ISSN (print): 1574-7891
  • ISSN (online): 1878-0264
  • Impakt faktor: 5.331
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: genetika; nádorové markery