Nature Reviews. Clinical Oncology

Nature Reviews. Clinical Oncology

elektronický časopis, od r. 2009 navazuje na Nature Clinical Practice / Oncology (1743-4254)

http://www.nature....clinonc/index.html

Placený přístup, archiv online Vol.1 2004- (navazuje na 1743-4254 Nature Clinical Practice/Oncology)

Chemoterapie, klinická farmacologie, epidemiologie, experimentální terapie, genetika, ekonomika, výzkum, hematologie, hormonální terapie, imunoterapie, paliativní péče, patologie, pediatrická onkologie, prevence, radioterapie, statistika, chirurgická onkologie,cílená terapie

  • Nakladatel: Nature Publishing Group
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 2009-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1759-4774
  • ISSN (online): 1759-4782
  • Impakt faktor: 14.180
  • Upozornit známého na časopis