Neoplasma : Journal of Clinical and Experimental Oncology

Neoplasma : Journal of Clinical and Experimental Oncology

navazuje na roky 1954-1956 Čs. onkológia (ISSN 0375-944X)

http://www.elis.sk/index.php?

Placený přístup, vybrané články v rámci projektu OpenAccess zdarma, archiv Vol.IV 1957-, online Vol. 50 2003-

onkologie, výzkum, hematoonkologie

  • Nakladatel: Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences a VEDA
  • Místo vydání: Bratislava
  • Rok vydání: 1957-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 0028-2685
  • ISSN (online): 1338-4317
  • Impakt faktor: 1.865
  • Upozornit známého na časopis