Neuro-oncology

Neuro-oncology

The official journal of the World Federation of Neuro-Oncology

http://neuro-oncology.dukejournals.org/

Placený přístup, po roce zdarma, online archiv Vol.1 1999-, online verze 2006-

Neuro-onkologie

 

  • Nakladatel: Duke University Medical Center a Oxford University Press
  • Místo vydání: Durham, NC
  • Rok vydání: 1999-
  • Periodicita: 12x/rok a Suppl.
  • ISSN (print): 1522-8517
  • ISSN (online): 1523-5866
  • Impakt faktor: 5.562
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory