Nutrition and Cancer

Nutrition and Cancer

Mezinárodní časopis

http://www.tandfon...toc/hnuc20/current

Placený přístup, online archiv vol.1, Iss 1 1978-

onkologie, výživa, prevence, doporučení

  • Nakladatel: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. a Routledge, Taylor and Francis Group
  • Místo vydání: Philadelphia
  • Rok vydání: 1978-
  • Periodicita: 8x/rok
  • ISSN (print): 0163-5581
  • ISSN (online): 1532-7914
  • Impakt faktor: 2.322
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: prevence; výživa; zhoubné nádory