Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics

Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics

navazuje na Cancer Communications(0955-3541) z let 1989-1991. Od 2002 zahrnuje Anti-cancer Drug Design(0266-9536)

Placený přístup, online archiv Vol.12 2001- http://www.ingenta...om/content/cog/or/

archiv Vol.11 1999- pouze abstrakta na  https://www.cogniz.../oncology-research

buněčná a molekulární biologie, biochemie, biofyzika, genetika, biologie, endokrinlogie, imunologie, karcinogeneze, prevence, epidemiologie, klinické studie, léčiva

  • Nakladatel: Pergamon
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 1992-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0965-0407
  • ISSN (online): 1558-3906
  • Impakt faktor: 1.059
  • Upozornit známého na časopis