Onkológia

Onkológia

Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS (www.onkologia.sk) a Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS

http://www.solen.s...amp;magazine_id=10

Plné texty zdarma, archiv Vol.1 2006-

diagnostika, léčba, onkologie, kazuistiky, radioterapie, onkochirurgie, urologie, dětská onkologie, geriatrická onkologie, paliativní medicína

Klíčová slova: zhoubné nádory