Onkologie (CZ)

Onkologie (CZ)

-

http://www.onkologiecs.cz/casopis.php

Plné texty zdarma po 1/4 roce, archiv online Vol.1 2007-

Diagnostika, Radioterapie, Léčba, Onkochirurgie, Urologie, Dětská onkologie, Geriatrická onkologie, Paliativní medicína

  • Nakladatel: Solen, sr.o
  • Místo vydání: Olomouc
  • Rok vydání: 2007-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1802-4475
  • ISSN (online): 1803-5345
  • Upozornit známého na časopis