Oral Oncology. Head and Neck Oncology

Oral Oncology. Head and Neck Oncology

mezinárodní interdisciplinární časopis, navazuje na Eur J Cancer(0014-2984) z let 1965-1981, Eur J Cancer and Clin Oncol (0277-5379) z let 1981-1989, Eur J Cancer(0959-8049) z let 1990-1991, Eur J Cancer Part B -Oral Oncology(0964-1955) z let 1992-1996

http://journals.el...com/periodicals/oo

Placený přístup, archiv online Vol.33/1997-

zhoubné nádory hlavy a krku,  epidemiologie, patologie, diagnostika, léčba, radioterapie, prevence, výživa, paliativní péče,

  • Nakladatel: Elsevier Science; Elsevier Science BV a Pergamon
  • Místo vydání: Oxford
  • Rok vydání: 1997-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1879-0593
  • ISSN (online): 1368-8375
  • Impakt faktor: 3.607
  • Upozornit známého na časopis