Palliative and Supportive Care

Palliative and Supportive Care

-

http://journals.ca...p;tab=currentissue

Placený přístup, online archiv Vol.1 2003-

paliativní, podpůrná péče

  • Nakladatel: Cambridge Univ. Press
  • Místo vydání: Cambridge
  • Rok vydání: 2003-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1478-9515
  • ISSN (online): 1478-9523
  • Impakt faktor: 1.525
  • Upozornit známého na časopis