Pigment cell and melanoma research

Pigment cell and melanoma research

International Federation of Pigment Cell Societies

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1755-148X

navazuje na Pigment Cell Research z let 1987-2007. Placený přístup, vybrané texty zdarma, archiv Vol. 1 1987-

dermatologie, onkologie, biologie

  • Nakladatel: Wiley-Blackwell
  • Rok vydání: 1987-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1755-1471
  • ISSN (online): 1755-148X
  • Impakt faktor: 4.619
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: maligní melanom