Psycho-Oncologie

Psycho-Oncologie

-

http://www.springer.com/11839

navazuje na Revue Francophone de Psycho-Oncologie z let 2002-2006, archiv online od Vol. 1, 2007-

Placený přístup, vybrané texty zdarma

  • Nakladatel: Springer
  • Rok vydání: 2007-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 1778-3798
  • ISSN (online): 1778-381X
  • Impakt faktor: 0.134
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: psychoonkologie