Radiation Oncology

Radiation Oncology

elektronický zdroj

http://www.ro-journal.com/

online archiv Vol. 1 2006 -

Plné texty vybraných článků zdarma v rámci projektu Open Access

radioterapie, klinická onkologie

  • Nakladatel: BioMed Central Ltd
  • Místo vydání: Londn
  • Rok vydání: 2006-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (online): 1748-717X
  • Impakt faktor: 2.546
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: radioterapie