Radiology and Oncology

Radiology and Oncology

Slovenian Medical Society, Section of Radiology [and] Croatian Medical Association, Croatian Society of Radiology. Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Navazuje na Radiologia Iugoslavica(0485-893X) z let 1964-1991

http://ojs.szd.si/...p/ro/issue/archive

Plné texty zdarma, online archiv Vol 1 2001-

onkologie, radioterapie

  • Nakladatel: Assoc Radiology and Oncology a Slovenian Medical Society
  • Místo vydání: Ljubljana
  • Rok vydání: 1992-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 1318-2099
  • ISSN (online): 1581-3207
  • Impakt faktor: 1.912
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: radioterapie; zhoubné nádory