Stem Cells

Stem Cells

The international journal of cell differentiation and proliferation. Navazuje na Int J Cell Cloning (0737-1454) z let 1983-1992

http://stemcells.alphamedpress.org/

Vybrané plné texty zdarma, online archiv Vol 1. 1983-; online verze 1996-

molekulární biologie, hematologie, onkologie

  • Nakladatel: AlphaMed Press a Wiley-Blackwell
  • Místo vydání: Durham
  • Rok vydání: 1993-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1066-5099
  • ISSN (online): 1549-4918
  • Impakt faktor: 6.523
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory