Surgical Oncology

Surgical Oncology

A review journal of cancer management and research

http://journals.el...com/periodicals/so

Placený přístup, online archiv od Vol.1 1992-

onkologie, experimentální medicína, klinické studie, chirurgie

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: Oxford
  • Rok vydání: 1992-
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 0960-7404
  • Impakt faktor: 3.270
  • Upozornit známého na časopis