The International Journal of Biological Markers

The International Journal of Biological Markers

-

http://www.biological-markers.com/

Placený přístup, online archiv od Vol.17 2002-

biologie, markery, experimentální medicína
 

  • Nakladatel: Wichtig editore
  • Místo vydání: Milano
  • Rok vydání: 1986
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 0393-6155
  • ISSN (online): 1724-6008
  • Impakt faktor: 1.371
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: biomarkery