The Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology

The Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology

:official organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer Navazuje na Journal of environmental pathology and toxicology (0146-4779) z let 1977- 1983

http://www.begellh...459a57a4c08d0.html

Placený přístup,  online archiv od Vol.20 2001-

karcinogeneze, biologie, výzkum, toxikologie, imunologie, farmakologie, onkologie, pneumologie, životní prostředí

  • Nakladatel: Begell House a CRC Press
  • Místo vydání: Boca Raton, FL
  • Rok vydání: 1984
  • Periodicita: 4x/rok
  • ISSN (print): 0731-8898
  • Impakt faktor: 1.154
  • Upozornit známého na časopis