The Lancet Oncology

The Lancet Oncology

elektronický časopis

http://www.thelanc.../lanonc/backissues

Placený přístup, archiv online, Vol.1 2000-

onkologie

  • Nakladatel: Elsevier Science a The Lancet Publishing Group
  • Místo vydání: London
  • Rok vydání: 2000-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 1470-2045
  • ISSN (online): 1474-5488
  • Impakt faktor: 24.690
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory